top of page
Vi vårdar rikligt med remisspatienter, som främst kommer till tandkirurgiska åtgärder. På den här sidan hittar ni svar på ofta ställda frågor samt annan nyttig information.
  • vi ber er beakta att kön till kirugiska och tandkirurgiska åtgärder i medeltal är tre veckor

  • för att vi skulle kunna boka tid till tandkirurgi eller ge prisuppskattningar behöver vi så noggrann information om munnens tillstånd som möjligt .  Sänd gärna prisuppskattnings- och andra frågor per epost (info@nikkilanelainlaakarit.fi) och bifoga alla relevanta utlåtanden, röntgenbilder osv. om sådana finns. Trots det kan vi be er komma och visa patienten före vi bokar tid. 

  • vi har begränsade resurser att sköta komplicerade inremedicinska patienter som redan undersökts noggrant annanstans. Vi har heller inte skoperingsapparatur.

bottom of page