top of page
 • vi ber er beakta att kön till kirugiska och tandkirurgiska åtgärder i medeltal är tre veckor

 • för att vi skulle kunna boka tid till tandkirurgi eller ge prisuppskattningar behöver vi så noggrann information om munnens tillstånd som möjligt .  Sänd gärna prisuppskattnings- och andra frågor per epost (info@nikkilanelainlaakarit.fi) och bifoga alla relevanta utlåtanden, röntgenbilder osv. om sådana finns. Trots det kan vi be er komma och visa patienten före vi bokar tid. 

 • vi har begränsade resurser att sköta komplicerade inremedicinska patienter som redan undersökts noggrant annanstans. Vi har heller inte skoperingsapparatur.

Vanliga frågor:

"Jag skulle vilja boka tid till tandstensborttagning och tandröntgen":

 • på vår klinik gör vi i allmänhet röntgenundersökningen i samband med tandkirurgiska åtgärder.  Vi rekommenderar det här för att spara tid.  Om ni önskar röntgenundersökningen i samband med tandstensborttagning, boka i första hand tid någon annastans. 

 • till tandstensborttagning kan man boka tid utan att visa upp munnen först och oberoende av munnens tillstånd. Åtgärden görs av vår sköterska och man får en grov, men god utvärdering av munnens tillstånd. Informationen kan användas för att planera fortsatt vård. Tänder som är sgs lösa kan ävlägsnas i samband med tandstensborttagningen utan extra kostnad.

 • Om ägaren har en kraftig misstanke att djuret har tänder som behöver avlägsnas med kirurgi och önskar röntgen eller kirurgi i samma narkos, ber vi patienten komma och visa upp munnen kostnadsfritt. På basen av fynden kan vi boka en lämplig åtgärdstid. Visning av munnen lyckas i allmänhet med 1-2 veckors varsel. 

"Min katt har resorptionsförändringar i nedre P3 (307, 407) tänderna":

 • tänderna 307 och 407 är de tänder hos katten som oftast drabbas av resorptionsförändringar. Enligt en undersökning har ca 30 % av katter resorptionsförändringar i tänderna och sådana förekommer också i naturliga kattpopulationer. 

 • enligt min erfarenhet, kan det vara onödigt att avlägsna dessa tänder med kirurgi, då de ofta faller sönder naturligt på en ganska kort tid, varvid tandköttet växer över och tanden är symptomfri. Om förändringen har hittats som ett bifynd och katten är symptomfri, kan det vara förnuftigt att följa med situationen utan vård. 

"Min hunds P4 (108, 208) tand i övre käken har spruckit":

 • sprickningar sker oftare i den här tanden än andra kindtänder. Om skadan har lett till att tandens pulpa har blivit blottad är det vanligt att det uppstår en rotabskess på området. Det vanligaste symptomet i sådana fall är en plötslig knöl nedanför ögat. 

 • den spruckna tanden kan vara smärtsam, men det är också vanligt att man hittar spruckna tänder täckta av tandsten, som har skett för länge sen utan att orsaka symptom. 

 • om skadan är betydande, är rekommendationen alltid kirurgisk borttagning av tanden. Tanden kan vara sjuk och öka risken för infektion, vilket gör att vårdbehovet är mer akut än t.ex vid parodontit. Vår klinik kan i allmänhet inte erbjuda vårdtider på kort varsel, så det lönar sig att fråga efter tid också på annat håll. 

Vi vårdar rikligt med remisspatienter, som främst kommer till tandkirurgiska åtgärder. På den här sidan hittar ni svar på ofta ställda frågor samt annan nyttig information.


© 2020 Nikkilän Eläinlääkärit Oy - Nickby Veterinärer Ab

FI2849157-7

bottom of page